"Аугуста-91" АД притежава концесия за водоползване на Сондаж № 7, гр. Хисаря, област Пловдив. Водоземното находище, от където се бутилира натуралната минерална вода "Хисаря" се намира на екологично чиста територия, разположена върху южните склонове на планинската верига Средна гора. Водата се бутилира и присъства на пазара в страната от 2000 г. Фабриката произвежда натурална минерална вода в разфасовки от 0.5 л., 1.5 л., 6 л. и 10 л. в бутилки от PET материал и 19 л. в поликарбонатни бутилки.
Характеристика на минералната вода
Фирмата разполага със собствен транспорт и има възможност да доставя минерална вода директно до клиентите. Разработена е дистрибуторска мрежа за търговия на едро и „Аугуста-91 АД“ приветства и насърчава нови дистрибутори за своите вътрешни и външно-търговски пазари за разпространение и продажба на продукта. При интерес към търговски взаимоотношения, моля изпратете ни кратка информация за Вашата фирма и територията, за която се интересувате. Търговски представител ще се свърже с Вас и ще Ви запознае с възможностите и условия за работа.
Карта на дистрибуторската мрежа
СЕРТИФИКАТ №7/23.09.2014 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: Лечебно-профилактични свойства, Питейно балнеолечение и балнеопрофилактика, Бутилиране за питейни цели. РАЗРЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Разрешение № 11 / 02.07.2002 г. НАССР (АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ): През 2006 г. е интегрирана и системата НАССР, внедрени са Добри Производствени и Хигиенни Практики. Гарантирано високо качество и стриктен контрол на продукцията.
Виж СЕРТИФИКАТ №7

ПРОДУКТОВА ГАМА

Натурална минерална вода ХИСАРЯ ® от извор № 7, бутилирана от “Аугуста-91” АД, гр. Хисаря
0.5 МИНЕРАЛНА ВОДА ХИСАРЯ
минерална вода хисаря
минерална вода хисаря
минерална вода хисаря 10 л
минерална вода хисаря 19 л
минерална вода хисаря

НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА ХИСАРЯ ®

Натурална минерална вода ХИСАРЯ ® е добита от сондаж № 7 на територията на гр. Хисаря и е бутилирана от “Аугуста 91” АД , гр.Хисаря. Съставът, качествата и микробиологичната й характеристика съответстват на резултатите, записани в Сертификат № 7 / 23.09.2014г. на Министерство на здравеопазването, удостверение за регистрация № 16007 / 14.10.2011 г. на РЗИ – Пловдив, и отговаря на изискванията на БДС 14974 – 83 “Води за пиене”. Водата е слабо минерализирана, има стабилен физико-химичен състав и няма санитарно-химични признаци на замърсяване. Тя е кристално чиста с доказани лечебни качества. Не съдържа елементи вредни за здравето на човека. Натурална минерална вода ХИСАРЯ® е годна за употреба в неограничени количества, тя е с изключително приятен мек вкус и с наложени трапезни качества. Извира от дълбочина 400 метра. Съхранява показателите и свойствата си най малко 12 месеца от датата на бутилиране.