МИНЕРАЛНА ВОДА “ХИСАРЯ”
И ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Температурата на водата на извора е 52°C . Тя е слабо минерализирана – 257 mg / l с магматичен инфилтрационен произход, хидро – карбонатно – натриева, сулфатна, богата на метасилициева киселина, флуор и радон. В основата си лечението с хисарска минерална вода, предлагана чрез пиене, бани, инхалации, гаргари и др., въздейства върху организма на определени специфични и неспецифични фактори. Към неспецифичните фактори се отнасят температурният и механичният. Особено важна е ролята на специфичните фактори – химичният и редукционно – окислителният.

Тя е подходяща за профилактика и лечение на заболявания на храносмилателната система, болести на бъбреците, пикочния мехур и простатната жлеза, на черния дроб и жлъчните пътища, на обмяната на веществата (диабет, подагра, затлъстяване), гинекологични заболявания, някои кожни болести и такива на опорно двигателния апарат.

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИНЕРАЛНА ВОДА „ХИСАРЯ“

Съдържащите се хидрокарбонати главното лечебно действие на минералната вода. Подържат алкално-киселинното равновесие на организма и неговия алкален резерв. Имат определено въздействие върху чернодробно-жлъчните пътища, защитно действие върху черния дроб, стимулират секрецията на задстомашната жлеза. Разводняват секретите в дихателните пътища с дойказан противовъзпалителен ефект. Предизвикват трайно алкализиране на урината, което ги прави подходящи за лечение на бъбречни камъни. Регулират ацидозата в организма, настъпваща при някои обменни заболявания – диабет, подагра и др.

Следващите по важност съставки са сулфатите и магнезиевите йони. Оказват пряко действие върху стомашно – чревните пътища, а след постъпването им в кръвта повлияват чернодробно – жлъчната и бъбречна функция. Въздействието им върху червата е едно от най-популярните в балнеологията. Комбинацията с магнезий засилва очистителния ефект.

Хлоридите съдържащи се в минералната вода повишават стомашната секреция и имат обмиващ ефект върху стомашната лигавица. Подпомагат отделянето на токсични вещества и са особено ефективни при болести на опорно двигателния апарат и кожата.

При питейно приложение метасилициевата киселина въздейства най-вече на храносмилателните органи. Подтиска стомашната секреция. Върху червата и кожата действа антисептично, повишава устойчивостта на зъбите спрямо кариес. Има доказан антитоксичен ефект и забавя развитието на атеросклерозата.

Флуорът като химичен елемент е необходим на организма за изграждане на костната система, за растежа на ноктите и косата. Това е особено важно за деца – осигурява нормално развитието на съзъбието и ги предпазва от зъбен камък.

През последните години интересът към флуора рязко нарастна в посока на две лечебно профилактични направления – остеопорозата и радиопротекцията .

Радонът като газ действа предимно с алфа лъчите си, стимулира клетъчния обмен. Подобрява имунно-биологичните процеси. Действа върху почти всички системи – кръвоносна, нервна, храносмилателна, ендокринна. Особено ценно е инхалирането с радонова вода.

ВИДОВЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Натурални минерални води – водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с безупречна природна чистота – химична и микробиологична, с постоянен състав и отсъствие на токсични микрокомпоненти, с наличие на полезни хранително-физиологични вещества. Тези води се бутилират на водоизточника при спазване на изискванията на наредбата (разрешени процедури: окисление, при положение, че това се налага и газиране или догазиране с въглероден диоксид). Обикновено това са води с температура над 20ºС и наличие на едни или други полезни за здравето съставки – повишена минерализация, метасилициева киселина, флуорид, сулфати, въглероден диоксид и др.

Изворни води – водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с природна чистота, с отсъствие на токсични микрокомпоненти и показатели, които в натурално състояние отговарят на нормите за води за човешка консумация. Обикновено това са води с температура далеч под 20ºС и ниска минерализация – под 200 мг/л, студени и чисти води с наличие на незначителни количества соли, които се бутилират на водоизточника, без каквато и да е обработка.

Трапезни води – това са води от подземен или повърхностен водоизточник, които отговарят на изискванията на води за питейно-битова употреба – третирани или нетретирани. Това в повечето случаи са сондажни, а много често водопроводни и хлорирани, с променлив състав, вероятно транспортирани, обработени води, задължително озонирани, разбира се чисти.

Според температурата си минералните води биват:

  • студени (до 37 °C – температурата на човешкото тяло)
  • топли (от 37 до 60 °C)
  • горещи (над 60 °C)

По химичен състав минералните води се поделят на:

  • слабо минерализирани (до 2 g/l)
  • умерено минерализирани (2 до 15 g/l)
  • силно минерализирани (15 – 30 g/l)
  • разсолни (30 – 60 g/l)
  • силно разсолни (над 60 g/l)